Koszyk
ilość: 0 szt. wartość: 0.00 zł


OFERTA USŁUG MONTAŻU – SERWIS BSH
Kontakt: Ogólnopolski numer serwisowy – 0-801-191-534
(ulgowa linia telefoniczna, opłata jak za połączenie lokalne)
- 9:00 - 18:00 połączenia tylko z telefonów stacjonarnych
- 18:00 - 9:00 połączenia również z telefonów komórkowych
Lista usług instalacyjnych sprzętu z podziałem na grupy produktowe:
Zmywarki - podłączenie:
- podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,
- instalacja sprzętu w istniejącej zabudowie meblowej,
- sprawdzenie funkcjonalności zmywarki oraz przeprowadzenie programu serwisowego,
- prezentacja funkcji zakupionego produktu.
Płyty ceramiczne, indukcyjne – podłączenie:
- zasilenie elektryczne,
- instalacja sprzętu w istniejącej zabudowie meblowej,
- sprawdzenie funkcjonalności płyty oraz przeprowadzenie programu serwisowego,
- prezentacja funkcji zakupionego produktu.
Płyty Gazowe podłączenie:
- instalacja gazowa tylko poprzez szybkozłącze posiadane przez klienta do poprawnie przygotowanej instalacji gazowej (zainstalowany zawór odcinający z dostępnym gwintem),
- zasilanie elektryczne,
- instalacja sprzętu w istniejącej zabudowie meblowej,
- sprawdzenie szczelności podłączonego urządzenia za pomocą detektora do wykrywania nieszczelności,
- sprawdzenie funkcjonalności płyty oraz przeprowadzenie programu serwisowego,
- prezentacja funkcji zakupionego produktu.
Sprzęt chłodniczy*:
- wypoziomowanie urządzenia,
- zasilanie elektryczne,
- zasilanie wodne,
- instalacja filtra,
- instalacja sprzętu w istniejącej zabudowie meblowej,
- sprawdzenie funkcjonalności urządzenia chłodniczego oraz przeprowadzenie programu serwisowego,
- prezentacja funkcji zakupionego produktu.
* dla produktów z serii coolConcept i coolModul ceny montażu ustalane indywidualnie
Piekarniki, kuchnie mikrofalowe podłączenie:
- zasilanie elektryczne,
- instalacja sprzętu w istniejącej zabudowie meblowej,
- sprawdzenie funkcjonalności urządzeo wraz z przeprowadzeniem programem serwisowym,
- prezentacja funkcji zakupionego produktu,
- sprawdzenie bezpiecznego użytkowania detektorem mikrofal.
Szuflady grzewcze podłączenie:
- zasilanie elektryczne,
- instalacja sprzętu w istniejącej zabudowie meblowej,
- sprawdzenie funkcjonalności szuflady oraz przeprowadzenie programu serwisowego,
- prezentacja funkcji zakupionego produktu.
Ekspresy do zabudowy podłączenie:
- zasilanie elektryczne,
- instalacja filtra,
- instalacja sprzętu w istniejącej zabudowie meblowej,
- sprawdzenie funkcjonalności ekspresu oraz przeprowadzenie programu serwisowego,
- prezentacja funkcji zakupionego produktu.
Okapy podłączenie:
- zasilanie elektryczne,
- instalacja filtra węglowego,
- sprawdzenie funkcjonalności okapu oraz przeprowadzenie programu serwisowego.
- prezentacja funkcji zakupionego produktu.
Pralki i pralko suszarki - podłączenie:
- podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,
- instalacja sprzętu w istniejącej zabudowie meblowej,
- zdjęcie śrub transportowych w urządzeniu,
- sprawdzenie funkcjonalności pralki / pralko-suszarki oraz przeprowadzenie programu serwisowego,
- prezentacja funkcji zakupionego produktu.