Koszyk
ilość: 0 szt. wartość: 0.00 zł

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Od 25 maja 2018 na terenie całej Unii Europejskiej obowiązuje nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych -RODO  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ).

Z uwagi na powyższe HITECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. informuje Państwa, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: HITECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w Białymstoku, ul. Wyszyńskiego 2/1 lok 103 NIP 5422809471, Regon 052206244, KRS 0000557541, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Białymstoku;

2.    Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: HITECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w Białymstoku,  ul. Hallera 14d 15-814 Białystok  z dopiskiem HITECH - RODO lub e-mail: rodo@hitech.com.pl;

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

4.    Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego;

5.    Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie;

6.    Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);

Dane osobowe uzyskane od Państwa używamy do zarządzania zakupami dokonanymi online w sklepie www.hitech.com.pl w celu przetwarzania Państwa zamówień i zwrotów oraz wysyłania powiadomień o statusie dostawy produktów lub w przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących powyższych zagadnień. Państwa dane osobowe są nam także potrzebne do zarządzania Państwa płatnościami oraz przetwarzania reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych, dotyczących zamówionych przez Pani/Pana produktów.

 

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

- dane kontaktowe, takie jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu;

- informacje na temat płatności i historię płatności;

- informacje o zakupie ratalnym (jeśli dotyczą);

- informacje na temat zamówień.

7.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia współpracy/realizacji wszelkich zobowiązań, wypełnienia ustawowego obowiązku przechowywania informacji dla celów sprawozdawczości finansowej.

8.    Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;

Państwa dane osobowe, które są przekazywane podmiotom zewnętrznym, są używane tylko do świadczenia wymienionych powyżej usług. Otrzymują je firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia;  banki w celu weryfikacji tożsamości i sprawdzenia zdolności ratalnej (w przypadku zakupu na raty); oraz firmy windykacyjne.

Musimy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby być w stanie świadczyć usługi i dostarczać zamówienia.

9.    Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

10.                       Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;

11.                       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

·         żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

·         żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

·         żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

·         żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

·         przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

·         wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem e-mail: rodo@hitech.com.pl lub kontakt pisemny: HITECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Hallera 14d , 15-814 Białystok HITECH-RODO

 

Pliki Cookis

I Definicje

·      Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

·      Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

·      Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

·      Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.hitech.com.pl .

·      Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

·      Użytkownik - oznacza  podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

·      Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

·      Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

·      Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

·      Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

·      Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie

 

 

·       możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1.    Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

·      Konfiguracji serwisu

           dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
           rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
            zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
            zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
            rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

·      Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

            utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
            poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
            optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

·      Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:

            dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
            poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

·      Zapamiętania lokalizacji użytkownika

            poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

·      Analiz i badań oraz audytu oglądalności

            tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 

·      Świadczenia usług reklamowych

            dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam produktów i usług

·      Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

1.    Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

·              zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych np.  Google Analytics

·              prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy,

·              wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

            twitter.com
            plus.google.com
            Facebook.com

·          prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

        opineo.pl
        ceneo.pl

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

·          Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

·          Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

·          Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.