Koszyk
ilość: 0 szt. wartość: 0.00 zł
Sklep internetowy hitech.com.pl, dostępny pod adresem www.hitech.com.pl lub www.hitech.net.pl, prowadzony jest przez HITECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., wpisaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr 0000557541, o nr NIP: 542-28-09-471, Regon: 052206244. Siedziba spółki znajduje się w Białymstoku, przy ul. Wyszyńskiego 2/1 lok. 103

1. Sklep internetowy hitech.com.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email biuro@hitech.com.pl lub formularz kontaktowy na stronie www.hitech.com.pl. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę internetową www.hitech.com.pl.


2. Kupującym w sklepie internetowym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.

3.
Korzystanie ze Sklepu internetowego odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

4.
Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu internetowego są następujące: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.
 Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym5. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać rejestracji. Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie internetowym. W celu rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na stronie internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy.
Po przesłaniu ww. formularza Klient otrzyma drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta Klienta.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych hitech.com.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich, są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i obowiązują jedynie przy zakupie przez sklep internetowy. Na każdy sprzedany towar sklep internetowy hitech.com.pl wystawia faktury VAT. Ceny produktów nie zawierają informacji o kosztach dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy.

7. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu hitech.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.


8. Zamówienia złożone w sklepie internetowym HITECH realizuje magazyn centralny na ul. Hallera 14 D, 15-814 Białystok. 

9. W przypadku rezerwacji towaru za pośrednictwem sklepu internetowego, w celu kupna i odbioru towaru, umowa sprzedaży zarezerwowanego towaru zostanie zawarta w wybranym przez Klienta sklepie fizycznym firmy HITECH (spośród wskazanych na stronie internetowej sklepu). W wyniku rezerwacji sprzedający zapewnia, że towar będzie dostępny w wybranym przez Klienta sklepie fizycznym przez okres 10 dni. Dokonanie rezerwacji towaru nie skutkuje zawarciem umowy sprzedaży. Do czasu zawarcia ww. umowy na Kliencie nie spoczywają żadne zobowiązania, a Klient może w każdym momencie zrezygnować z rezerwacji.

10. W przypadku braku w Sklepie internetowym zamówionego towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach. Jeżeli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi anulowanie zamówienia w całości lub części

11. Zarezerwowany przez Klienta towar może zostać zakupiony w wybranym przez Klienta sklepie fizycznym firmy HITECH (spośród wskazanych na stronie internetowej sklepu). Powyższe nie dotyczy przypadku, gdy zarezerwowany towar nie jest dostępny w wybranym przez Klienta sklepie fizycznym firmy HITECH lub też nie jest w ogóle dostępny w sklepach fizycznych firmy HITECH.


12. Czas realizacji zamówienia wynosi:
- w przypadku, gdy towar w momencie zamówienia znajduje się na Naszym magazynie - 24 godziny od chwili potwierdzenia zamówienia. W przypadku konieczności dokonania czynności kompletacji sprzętu (zestaw) czas ten może się wydłużyć o kolejne 24 godziny.
- w przypadku, gdy towar w momencie zamówienia nie znajduje się na Naszym magazynie - od 3 do 7 dni roboczych od chwili potwierdzenia zamówienia.

13. Kupujący jest obciążany następującymi kosztami dostawy:

a) w przypadku dostawy za pomocą firmy spedycyjnej DPD:

 

 DPD 

przelew na konto

pobranie opłata

pobranie opłata

pobranie opłata

 Waga paczki [kg]

opłata za  1 paczkę [zł]

do 1000 zł

do 2000 zł

do 4000 zł

 1-20

20

29,99

36

44

21-30

27

34

40

49

31-39

38

44

52

61

40--59

43

51

58

68

60-70

49

57

64

74


b) w przypadku dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej  wysyłane są wyłącznie zamówienia których wartość nie przekracza 200 zł,  waga towaru nie przekracza 2 kg i wymiary towaru nie przekraczają 22x 30 cm :


 Poczta

przelew na konto

pobranie

 Waga paczki [kg]
wymiary do 22x30cm

opłata za  1
paczkę [zł]

do 200zł

do 2 kg

13

22

c) - gdy zamówiony towar jest wielkogabarytowy, tj. o wadze powyżej 30 kg lub o rozmiarach powyżej 0,1 m3 - naliczana jest koszt dostawy dla towarów wielkogabarytowych:


45 zł - waga 51kg - 70kg lub telewizory  itp > 42"
60 zł - waga 71kg - 90kg
62 zł minimalnie za piekarnik, pralke
99zł - waga powyżej 91kg.
Produktów z kategorii AGD i RTV, produktów powyżej 5000zł oraz produktów "specjalnych" np. tj telefony GSM, produkty apple ( iPad, iPod), baterie do notebooków  nie wysyłamy za pobraniem! Produkty „specjalne” to takie, które bardzo rzadko sprzedajemy. W przypadku powyższych produktów wymagana będzie wpłata zaliczki lub całości na Nasze konto.

14.  Zapłata za towar może być dokonana w następujący sposób:
a) Za pobraniem/gotówką w siedzibie firmy
W zależności od wyboru sposobu dostawy, za przesyłkę należy zapłacić odbierając towar od kuriera firmy spedycyjnej lub na poczcie. Wybierając tą formę płatności Kupujący proszony będzie o dodatkowe potwierdzenie złożenia zamówienia poprzez odesłanie do sklepu internetowego hitech.com.pl e-maila potwierdzającego. Wartość zamówienia opłacanego "za pobraniem" nie może przekraczać 5000 zł.
b) Przelew/przedpłata
Kwotę pokrywającą cenę zmówionego towaru, oraz koszt przesyłki należy wpłacić na konto bankowe firmy HITECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
MILLENNIUM BANK SA nr rachunku: 72116022020000000029857272.

Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer zamówienia, który wyświetlany jest po jego złożeniu.
Towar zostanie wysłany po wpłynięciu pieniędzy na Nasze konto, następnego dnia po złożeniu dyspozycji przelewu.


15. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy.
Wzór odstąpienia od umowy do 25.12.2014
Wzór odstąpienia od umowy po 25.12.2014 .
Zwrot towaru jest możliwy tylko w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Zgodnie z ustawą z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m. in. w wypadkach dotyczących nagrań audialnych, wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania.
Nie jest przyjmowany zwrot towaru zakupionego do celów związanych z działalnością gospodarczą.
Towar wraz z oryginałem faktury należy odesłać na adres firmy HITECH sklep internetowy, ul. Hallera 14 D, 15-814 Białystok. Do przesyłki należy dołączyć informację o tym, że produkt jest odesłany w związku z odstąpieniem od umowy kupna-sprzedaży, należy również podać dokładne dane Kupującego i numer konta, na które mają zostać przesłane pieniądze lub pieniądze zostaną przesłane przekazem pocztowym. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy zostanie wystawiona korekta faktury. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Kupującego listem. Kupujący powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 10 dni roboczych, sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Kupującego.


16. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient obowiązany jest zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez Klienta.
Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar na adres Sprzedawcy, tj. ul. Hallera 14 D, 15-814 Białystok. Jeśli to możliwe Klient dołączyć powinien dowód zakupu. Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.
W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt.

Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora.
W przypadku towaru objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień przysługujących z tytułu gwarancji lub też korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi względem Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową. W razie skorzystania przez Klienta z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji  Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.
W większości przypadków napraw gwarancyjnych dokonuje sieć autoryzowanych serwisów, których adresy podane są na karcie gwarancyjnej, na której również zamieszczony jest sposób zgłoszenia usterki do autoryzowanego serwisu.
W przypadku gdy producent nie posiada w Polsce autoryzowanego punktu serwisowego klient otrzymuje kartę gwarancyjną serwisu HITECH. Procedura zgłaszania reklamacji opisana jest szczegółowo w dziale Informacje : gwarancja i serwis. Formularz zgłoszenia serwisowego do pobrania tutaj.
Klient ma możliwość złożenia reklamacji dotyczących usługi on-line za pomocą poczty elektronicznej: serwis@hitech@com.pl     bądź listownie na adres ul. Hallera 14 d  15-814 Białystok . Sprzedawca w terminie nie dłuższym niż 14 dni rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zgłoszeniu reklamacji.

17. Wszystkie przesyłki zawierające zamówione towary są ubezpieczone.
Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera w obecności kuriera prosimy o sprawdzenie zawartości i stanu przesyłki. W przypadku niekompletnej, bądź uszkodzonej przesyłki prosimy   spisać protokół szkody.

18. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez rejestracji konta Klienta.
Administratorem danych osobowych Klientów jest HITECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Wyszyńskiego 2/1 lok. 103.
Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 
Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

19. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Klient, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie Sprzedawcy żądania usunięcia konta Klienta. Żądanie to Klient powinien zgłosić przy użyciu środka komunikacji na odległość umożliwiającego Sprzedawcy zapoznanie się z oświadczeniem woli Klienta.
Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną wysyłając do Klienta stosowne oświadczenie woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji.


20.
Sklep www.hitech.com.pl wykorzystuje technologie cookies, witryna www.hitech.com.pl jest monitorowana przez Google Analitics” więcej informacji znajduje się TUTAJ

21.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym sklep może przyjąć zużyte urządzenie.